Spiritualismen

Spiritualismens 7Grundprinsiper.

1.Guds faderskap.(Ala)

Kraften,kellan som skapade hela unvärsum och livett i all dess former.Och holler tillvaron i balans och harmoni.Vilket stendigt möjliggör en stendig expansjon och förendring och nyskapande.Denna kraft vi kallar vid Gud,Ala,Amon med mera.Den har skapat alt liv så vi kallar den faderskap,som sådan erkener vi inget kan existera utan denna gnista Gud som vi benemner det inom spiritualismen.Som fins inom var och en av oss,en gnista av evig och oenlig lifskraft.”Sitat utan Gud kan inget existera,inget fungera vad namn ni en väljer att kalla Gnistan Urkällan.

2.Det mänskliga brödrarskapett.

Eftersom vi alla är Guds(Alas)barn,Är vi därför alla förenade som en familj.Brödarskapet indekerar ett ömsesidigt stöd om varandra och omsårg om varandra.Att ge och taimot,inte bara matriella behov utan även andeliga.”Sitat vi sitter alla i samma båt”

3.Gemenskap med andra och äglar.

Detta är vår huvedprinsip inom spirituaismen som skiljer oss *från många andra relligoner.Detta bevisar att det är ett evigt liv.Energin kan inte förstöras,vi lemmnar våra kroppar när vi dör men vårt väsen lever vidare.Detta naturliga band av kärlek som fins mellan mäniskor kan inte genom döden avskiljas.De som har gott vidare älskar oss fortfarande och bryr sig om oss här på jorden,och det är naturligt att de vill stödja och stötta oss,stimmulera,vägleda genom kanalisering.(så kallade medjum).

4.Den mänskliga själen eviga existens

Anden är evig Döden inteffar men utan den fysiska kroppen tillåts anden att älska vidare i en annan dimesjon som har samröre med vår värd.Dena värd kallas andevärden.Våra pärsonligheter egenskaper och minnen förendras inte när vi dör.Men vi kan genom våra angasjemang fortsetta att utveklas.

5.Pärsonligt ansvar

Vi inser att även om vi är endel av det mänskliga broderskapet en mänsklig familj,är vi indevider   som har ansvar för oss själva.Vi tar ansvar för ALLT som vi tenker sejer och gör.Genom att tjäna andra tjänar vi oss själva.

6.Kompensation g vedergelnig för alla goda och onda gärnigar gorda på jorden.

Lagen om orsak och värkan kommer till stånd med denna prinsip.Som du sår får du skörda.Du kan inte leva ett liv i missgärnigar och räkna med att betraktas som ett helgon. Pärsonligt ansvar begär att du ”gör som du skulle göras av”kompensation g vedergelnig säger”behandlas som du behandlade”.

7.Evig utvekling möjlig för varje mänsklig själ

Andlig utveckling är helt i våra hender.Eftersom vi lever våra liv enligt hur vi utveklar vår andliga natur,återger detta vår egen utvekling.Denna utvekling står i proportion till de anstregnigar och uppoffringar som vi gör.Detta arbete hjäper oss att vara förfinade och utveklas till högre nivåer i den gudomliga spiral av andlig utveckling under evig tid.

 

En reaktion på “Spiritualismen”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *