Valberednig och Viktmnsknig.

Två ting som inte funkar tillsammans är att gå ner i vikt och att samtidigt jobbba med valberednig.Det sistnemda inebär att fråga sittande styrelsemedlemmar 1 och 1 om dom kan tenkasej att sitta kvar i styrelsen 1 år till och att försöka fåin fylnadsval.Att det skulle leda till att gåöpp 0,9 kilo är lite tråkit.Men suk det geller att htta sej själv och hemta öpp det man förloratt ta tre djupa andetag och syihop påsen.

Min sida

Hej jag har noterat att endel av er varit in och tittat på min sida jag kommer suksesift att leggatill rubriker och inlegg här och sidan är under bearbetnig och uppdatering så ha tålamod och gåin då och då och ta en glutt och klicka dej gärna in under de olika rubrikena.tenk bara på det att det kan ta ett tag om jag väljer att godkenna era inlegg.

Indonesjen Katastråfen 2014-02-14

Måndag Kvell 14 dagar sedan i Ljusgårdens lokaler så satt vi någrastycken i energin och vi ombads av Anki att ha papper och penna tillhanda för att antekna det vi fott till oss.Jag fick ett såkallat hjärntecken som man sa för.I meditasjonen fick jag till mej en bild av en vulkan som fick ett Stort utbrott och jag frågade var och hur stort.Indonesjen Stort och storleksårnigen Att måga menskor skulle beröras så som sunamin 2004.Idag 2014-02-14,blev jag uppringd av en kolega som berettade att hon kommihåg att jag nemt detta för henne när hon på nyheterna uppsnappat Att ett stort vulkanutbrott sjett i Indnesjen på en av dom största öarna och att mer en 200,000tusen har flytt i panik.I skrivandets stund är detta blått en notis i det svenska nyhetsflödet kl1607. I min andradel i min meditasjon så stelde jag frågan varför och följande svar.Vi måste alla hjälpasåt och stötta varandra i sådanhär situvasjoner vi sitter alla i samma båt.Det är långtifrån oss här i eropa men vi ska läraoss omtanke med dom som är i nöd när sådanahär saker uppståt.Vidare så sker även dethär som en upprensnig i energierna samtidigt som de vill uppmana menskligheten till omtanke.jag tender ett ljus till omtanke för alla medmeniskor i behov av stöd så som Indonesjen Johan Åhrlin 2014-02-14.

Kurs med Tim Abbot G Moira Hawkins

En i särklass Mycket bra kurs gick av stapeln 7-9 Februari i ljusgårdens regi Med Tim O Moira Vi kunde alla glädjas åt dessa två Mykett kompetenta lärare.Jag har genom åren gott många kurser i medjumskap Men dethär stod i en klass försej.Det kommer att bli spenande att fåhit Moria i april då jag serfram mot nesta kurs i min pärsonliga utveckling i medjumskapet.